Turnusy dla młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy prowadzi dokształcanie dla młodocianych pracowników organizując 4-tygodniowe turnusy dokształcania teoretycznego prowadzone w formie stacjonarnej lub nauczania zdalnego.

Centrum organizuje i prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu w branżowej szkole I stopnia.

Naszą ofertę edukacyjną dostosowujemy do aktualnych potrzeb i zainteresowania szkół.

CKZ w Dębicy kształci pracowników młodocianych na turnusach I, II i III stopnia w następujących zawodach:

Zawód: Automatyk

Automatyk

Zawód: Elektryk

Elektryk

Zawód: Mechanik, Monter maszyn i urządzeń

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych

Operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych

Zawód: Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających

Zawód: Ślusarz

Ślusarz

Zawód: Blacharz samochodowy

Blacharz samochodowy

Zawód: Cukiernik

Cukiernik

Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zawód: Krawiec

Krawiec

Zawód: Magazynier - logistyk

Magazynier - logistyk

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i roót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Operator urządzeń przemysłu
chemicznego

Piekarz

Piekarz

Zawód: Pracownik obsługi hotelowej

Pracownik obsługi hotelowej

Zawód: Blacharz

Blacharz

Zawód: Blacharz izolacji przemysłowej

Blacharz izolacji przemysłowych

Zawód: Fryzjer

Fryzjer

MEN
Erasmus
Kuratorium Oświaty