Elektryk

Kod zawodu 741103

Do zadań elektryka należy:

  • zakładanie oraz nadzorowanie sieci energetycznej w nowo powstałych budynkach,
  • instalacja i naprawa systemów elektrycznych w budynkach,
  • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  • projektowanie instalacji elektrycznych, zgodnie z wcześniej przygotowaną dokumentacją,
  • wykonywanie przeglądów technicznych,
  • wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji oraz maszyn,
  • dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.