Blacharz

Kod zawodu 721301

Do zadań blacharza należy:

  • wykonywanie obróbki cieplnej blach,
  • wykonywanie operacji ślusarskich,
  • wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach,
  • sprawdzenie jakości wykonywanych prac naprawczych,
  • łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią,
  • wykonywanie części zespołów blacharskich,
  • czyszczenie i konserwacja narzędzi, urządzeń, maszyn,
  • wykonywanie typowych rozliczeń kosztów wyrobu i usługi,
  • łączenie blachy,
  • dokonywanie kontroli jakości wykonywanej pracy naprawczej.