Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne w Niepublicznym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dębicy realizowane jest za pośrednictwem aplikacji Teams firmy Microsoft, dostępnej w ramach platformy Office 365.

Zaloguj się do platformy:

msteamslogo