Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu 723103

Do zadań mechanika pojazdów samochodowych należy:

 • ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów,
 • wykonywanie prac demontażowo-montażowych,
 • naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu,
 • przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy,
 • sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów – diagnostyka,
 • dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu,
 • sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu,
 • kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu,
 • czyszczenie części i podzespołów,
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych,
 • sprawdzanie prac naprawczych poprzez jazdę próbną,
 • wykonywanie rozliczeń kosztów napraw.