Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu 741203

Do zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy:

  • wykonywanie montażu oraz demontażu instalacji elektrycznych w samochodach,
  • sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
  • przeprowadzanie przeglądów okresowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych oraz ich konserwacja,
  • lokalizacja i usuwanie uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów.