Cukiernik

Kod zawodu 751201

Do obowiązków cukiernika należą:

  • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
  • zamawianie i przechowywanie surowców do produkcji,
  • obsługa maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie półproduktów cukierniczych,
  • sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych,
  • dekorowanie wyrobów cukierniczych,
  • przechowywanie gotowych wyrobów i półproduktów cukierniczych,
  • utrzymywanie czystości w cukierni w trakcie produkcji i po skończonej pracy,
  • przestrzeganie zasad gospodarki odpadami.