Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Kod zawodu 813134

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego:

  • wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
  • użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
  • kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.

Zadaniem operatora urządzeń przemysłu chemicznego jest:

  • nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
  • wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego;
  • przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących;
  • wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury;
  • monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
  • pobieranie próbek materiałów do kontroli.