Magazynier - logistyk

Kod zawodu 432106

Do zadań magazyniera-logistyka należy:

  • rozmieszczanie towarów w magazynie,
  • dokonywanie inwentaryzacji towaru,
  • kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego,
  • utrzymywanie porządku w przestrzeniach magazynowych,
  • przestrzeganie terminów przechowywania materiałów.