Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kod zawodu 712618

Do zadań montera sieci i instalacji sanitarnych należy:

  • wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  • wykonywanie robót zawiązanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  • wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • wykonywanie robót związanych z klimatyzacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.