Piekarz

Kod zawodu 751204

Do zadań piekarza należy:

  • wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast i kształtowaniem kęsów,
  • wykonywanie pieczywa z wykorzystaniem rodzajów mąk i ziaren,
  • prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa,
  • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców, itp.,
  • przygotowywanie pieczywa do wysyłki / sprzedaży