Blacharz izolacji przemysłowych

Kod zawodu 721303

Do zadań blacharza izolacji przemysłowych należy:

  • przygotowanie podłoża pod izolacje budowlane,
  • wykonywanie izolacji wodochronnych,
  • wykonywanie izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych,
  • wykonywanie izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych,
  • wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych.