Automatyk

Kod zawodu 731107

Do zadań automatyka należy:

  • zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie badań i rozwoju urządzeń automatyki,
  • uczestniczenie w testowaniu prototypów,
  • uczestniczenie w projektowaniu urządzeń automatyki przemysłowej,
  • uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej projektowanych urządzeń automatyki przemysłowej,
  • przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji urządzeń,
  • kontrolowanie technicznych aspektów produkcji, użytkowania, konserwacji i napraw urządzeń i układów automatyki,
  • montaż i instalowanie nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki.