Kurs CNC

Kurs obrabiarek CNC skierowany jest do osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC. Na zajęciach przedstawimy Ci potrzebną wiedzę niezbędną do obsługi, ustawienia, wykonywania pomiarów i programowania maszyn CNC.

Szkolenia prowadzimy na najnowszym oprogramowaniu i maszynach przemysłowych.

W trakcie szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej nabierzesz też umiejętności praktyczne gdyż sam będziesz wykonywał czynności, które wykonuje operator maszyn CNC. Do zakresu takich czynności należą m.in.:

 • ustawianie bazy przedmiotowej,
 • pomiar długości narzędzia,
 • poprawne ustawienie przyrządów mocujących,
 • dobór parametrów skrawania,
 • pisanie programów CNC w tym korzystanie z cykli wiercenia, opis konturu i wprowadzanie korekcji promienia narzędzi.

Będziesz programował na  podstawie rysunku technicznego w kodzie ISO G‑code (obowiązki operatora programisty CNC). Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat w  zakresie obsługi maszyn CNC w języku polskim i angielskim.

Kurs CNC Dębica

Program kursu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Ilość godzin teoretycznych: 35 | Ilość godzin ćwiczeń: 45 | RAZEM: 80 godz.

Temat zajęć: Podstawy metrologii warsztatowej.

Treść szkolenia:

 • Narzędzia pomiarowe noniuszowe.
 • Tolerancje i pasowania, jednostki miar.
 • Narzędzia pomiarowe mikrometryczne.
 • Przyrządy czujnikowe, wzorniki i sprawdziany.
 • Pomiary wałków i otworów, obliczanie odchyłek kształtu i położenia.

Ilość godzin teoretycznych: 5

Ilość godzin ćwiczeń: 5

RAZEM: 10 godz.

Temat zajęć: Elementy rysunku technicznego.

Treść szkolenia:

 • Rzuty prostokątne brył.
 • Zasady wymiarowania.
 • Wymiarowanie części maszyn, zasady tolerowania wymiarów.
 • Parametry chropowatości – sposoby zapisu na rysunku, zależność chropowatości od sposobu obróbki, umieszczanie znaków na rysunku.
 • Zasady wykonywania widoków i przekrojów.
 • Odchyłki kształtu i położenia.
 • Sposoby tolerowania odchyłek kształtu i położenia.

Ilość godzin teoretycznych: 5

Ilość godzin ćwiczeń: 5

RAZEM: 10 godz.

Temat zajęć: Podstawy obróbki skrawaniem — TOCZENIE.

Treść szkolenia:

 • Przepisy BHP przy obsłudze obrabiarek skrawających – tokarki.
 • Budowa i działanie tokarek różnego typu.
 • Narzędzia skrawające – rodzaje i budowa
 • charakterystyka materiałów narzędziowych,
 • geometria ostrza w układzie ustawienia i roboczym,
 • wpływ kąta ostrza na warunki skrawania.

Ilość godzin teoretycznych: 5

Ilość godzin ćwiczeń: 5

RAZEM: 10 godz.

Temat zajęć: Podstawy obróbki skrawaniem — FREZOWANIE.

Treść szkolenia:

 • Przepisy BHP przy obsłudze obrabiarek skrawających – frezarki.
 • Budowa i działanie frezarek różnego typu.
 • Narzędzia skrawające – rodzaje i budowa: charakterystyka materiałów narzędziowych, geometria ostrza w układzie ustawienia i roboczym,
 • wpływ kąta ostrza na warunki skrawania.
 • Mocowanie materiałów przy frezowaniu, mocowanie frezów:
 • dobór warunków skrawania,
 • charakterystyka parametrów skrawania,
 • zjawiska towarzyszące procesowi skrawania.
 • Frezowanie współbieżne.
 • Frezowanie przeciwbieżne.
 • Frezowanie z zastosowaniem stołu obrotowego.
 • Frezowanie z zastosowaniem podzielnicy.
 • Frezowanie kół zębatych.

Ilość godzin teoretycznych: 10

Ilość godzin ćwiczeń: 20

RAZEM: 30 godz.

Temat zajęć: Podstawy programowania obrabiarek CNC.

Treść szkolenia:

 • Układy współrzędnych w obrabiarkach CNC.
 • Ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego.
 • Dobór narzędzi i parametrów skrawania.
 • Określenie współrzędnych zarysu.
 • Programowanie obrabiarki z wykorzystaniem interpolacji liniowej.
 • Programowanie łuków.

Ilość godzin teoretycznych: 10

Ilość godzin ćwiczeń: 10

RAZEM: 20 godz.