Pracownik obsługi hotelowej

Kod zawodu 962907

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji pracownika obsługi hotelowej umożliwia m.in.:

  • pracę w obiektach noclegowych w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach itp.) w działach: spa i wellness, gastronomicznym, części noclegowej, organizacji konferencji i spotkań biznesowych,
  • pracę w biurach podróży,
  • otworzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.

Do zadań zawodowych pracownika obsługi hotelowej należy:

  • oferowanie usług hotelarskich,
  • sprzedaż usług hotelarskich,
  • organizowanie usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim,
  • przygotowywanie i podawanie śniadań,
  • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
  • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w tym np. podejmowanie współpracy z biurami podróży.