Operator obrabiarek skrawających

Kod zawodu 722307

Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy:

  • przygotowywanie stanowiska pracy (rysunek techniczny, wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),
  • ustawianie parametrów maszyn i nadzorowanie pracy obrabiarek,
  • wykonywanie i umiejętne czytanie rysunków technicznych,
  • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy,
  • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów,
  • obsługiwanie tokarek, frezarek oraz innych obrabiarek sterowanych z komputera,
  • programowanie obrabiarek.